+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

Witamy serdecznie w naszej krainie,

gdzie tworzy się magiczne światy, w których dzieci czują się tak wspaniale, że do domu nie chcą wracać wcale.

Nazwa Podwodna Kraina nie jest przypadkowa. Woda intryguje, przyciąga żeglarzy, podróżników i badaczy. Chcemy, żeby to miejsce było właśnie takie: ciekawe, intrygujące, tajemnicze i pobudzające wyobraźnię.

Nasze MOTTO : „KSZTAŁTUJEMY CZŁOWIEKA SUKCESU, KTÓRY JEST KAPITANEM NA OKRĘCIE SWOJEGO ŻYCIA.”

ŻŁOBEK
CIENISTA

ŻŁOBEK CHAŁUBIŃSKIEGO

PRZEDSZKOLE CHAŁUBIŃSKIEGO

Absolwent Podwodnej Krainy:

 • Umie wykorzystać swój potencjał.
 • Potrafi pokonać ograniczenia , które stają mu na drodze.
 • Nie zraża się niepowodzeniami tylko traktuje je jako kolejny element rozwoju.
 • Jest pełen pasji i entuzjazmu , z zapałem realizuje swoje marzenia.
 • Ma zdrowe poczucie własnej wartości.
 • Zna swoje słabe strony i wie , że musi nad nimi pracować.
 • Nie boi się nowych sytuacji i wyzwań.
 • Jest człowiekiem pogodnym i optymistycznym.
 • Nie boi się przyznać do popełnionych błędów.
 • Buduje przyjazne relacje z innymi.
 • Przejawia zachowania prospołeczne – jest gotowy do współdziałania w społeczeństwie.
 • Jest życzliwy i empatyczny – potrafi dostrzegać potrzeby innych ludzi i działać na ich rzecz.

W ramach czesnego zapewniamy:

 • codzienne zajęcia języka angielskiego (dotyczy przedszkola);
 • opiekę logopedy (dotyczy przedszkola);
 • zajęcia umuzykalniające (m.in. aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss );
 • ćwiczenia aktywizujące – elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona oraz elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn
 • zajęcia ogólnorozwojowe, kształtujące motorykę dużą;
 • opiekę terapeuty pedagogicznego (dotyczy przedszkola);
 • skuteczne rozpoznawanie potencjału podopiecznego, odkrywanie i wzmacnianie jego mocnych stron i talentów –  praca metodą tutoringu;
 • nowoczesne pomoce edukacyjne;
 • realizację programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową(dotyczy przedszkola), oraz realizację ogólnorozwojowych zajęć edukacyjnych (dotyczy żłobka);
 • warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez organizowanie różnorodnych warsztatów i spotkań.

„Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność.
Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia.
Nie żądaj, lecz przekonuj.
Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, aby samo chciało wiedzieć…”

Janusz Korczak