+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

Barbara Dąbrowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

BARBARA DĄBROWSKA – dyrektor przedszkola, nauczyciel, logopeda

Jestem nauczycielką od zawsze. Już jako dziecko wychodząc na podwórko, sprawdzałam obecność moich koleżanek odnotowując to we własnoręcznie zrobionym  dzienniku lekcyjnym.

Od ponad 25 lat pracuję z dziećmi  jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej . Zarówno w szkole jak i w przedszkolu prowadziłam zajęcia  logopedyczne i logorytmiczne. Uczyłam muzyki , prowadziłam chórek szkolny i zespół wokalny. Jestem certyfikowanym tutorem. Pełniłam funkcję wicedyrektora szkoły.

Wiem, że bardzo istotną  rzeczą w pracy nauczyciela – wychowawcy jest klimat radości. Szczególnie jest to ważne w stosunku do małych dzieci. Uśmiech powoduje, że wszystko dookoła staje się bardziej przyjazne i zrozumiałe. Praca w tym przedszkolu to spełnienie moich marzeń.

Prywatnie jestem matką trzech dorosłych, wspaniałych synów, którzy wraz z mężem skutecznie zachęcili mnie do oglądania piłki nożnej.  W wolnym czasie chodzę  na mecze Lechii .

Preferuję wypoczynek czynny. Od 5 lat systematycznie uczęszczam na zajęcia pilatesu.

Posiadane przeze mnie umiejętności praktyczne mają mocne podłoże teoretyczne. Ukończyłam wiele form doskonalenia zawodowego czego potwierdzeniem są  otrzymane dyplomy, zaświadczenia i świadectwa:

 • AKT NADANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
 • DYPLOM UKOŃCZENIA WYŻSZYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W ZAKRESIE NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO
 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE LOGOPEDII
 • ZAŚWIADCZENIE UCZESTNICZENIA W WARSZTATACH NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH Z LOGORYTMIKI
 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY TUTORÓW I STOPNIA
 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY MUZYCZNEJ  I STOPNIA
 • ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA WARSZTATÓW METODYCZNYCH W ZAKRESIE KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ wg PAULA DENNISONA
 • ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU „PLANOWANIE PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH”
 • ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ…”
 • ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU DOSKONALĄCEGO „METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WG VERONIKI SHERBORNE”
 • ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU DOSKONALĄCEGO DLA KANDYDATÓW NA KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH
 • ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KURSU „TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE (MODUŁ I,II,III)