Ubezpieczenie NNW dla dzieci

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci – 2021/2022

INFORMACJA: Ubezpieczenie NNW szkolne (przedszkolne)/dla dzieci jest ubezpieczeniem dobrowolnym i leży w gestii rodzica/opiekuna. Można mieć kilka polis NNW. W razie wypadku ubezpieczony otrzyma świadczenie z każdej polisy. SZANOWNI RODZICE! W roku szkolnym 2021/22 (wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom) istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci w tzw. ubezpieczeniu grupowym na bardzo korzystnych warunkach, przygotowanych specjalnie dla naszego przedszkola przez firmę brokerską Winsers