+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

Nazwa Podwodna Kraina nie jest przypadkowa. Woda intryguje, przyciąga żeglarzy, podróżników i badaczy. Chcemy, żeby to miejsce było właśnie takie: ciekawe, intrygujące,  tajemnicze i pobudzające wyobraźnię.

W NASZYM PRZEDSZKOLU Twoje dziecko będzie mogło marzyć, analizować, bawić się, snuć refleksje i uczyć się zachowań społecznych. Tak jak i Ty, drogi RODZICU,  wiemy, że dziecko w wieku przedszkolnym najlepiej rozwija się kiedy ma swobodę poznawania otaczającego je świata w bezpiecznym i przyjaznym środowisku . Właśnie takie warunki zapewniamy w Podwodnej Krainie: dużo bajek, wierszyków, piosenek, rozmów i zabaw. Dodatkowym atutem jest kameralność tego miejsca.
Pomożemy Ci rozwinąć zainteresowania i pasje Twojego dziecka, poznać jego mocne strony i słabości.

W ramach czesnego zapewniamy:

a) codzienne zajęcia języka angielskiego;

b) opiekę logopedy;

c) zajęcia umuzykalniające (m.in. aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss );

d) ćwiczenia aktywizujące – elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona;

e) gimnastykę ogólnorozwojową;

f) opiekę terapeuty pedagogicznego;

g) skuteczne rozpoznawanie potencjału podopiecznego, odkrywanie i wzmacnianie jego mocnych stron i talentów – praca metodą tutoringu;

h) nowoczesne pomoce edukacyjne;

i) realizację programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową;

j) warunki do wspierania osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć i zabaw wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.