+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

Nazwa Podwodna Kraina nie jest przypadkowa. Woda intryguje, przyciąga żeglarzy, podróżników i badaczy. Chcemy, żeby to miejsce było właśnie takie: ciekawe, intrygujące,  tajemnicze i pobudzające wyobraźnię.

Nasze MOTTO : KSZTAŁTUJEMY CZŁOWIEKA SUKCESU,  KTÓRY JEST KAPITANEM NA OKRĘCIE SWOJEGO ŻYCIA.

Absolwent Podwodnej Krainy:

 • Umie wykorzystać swój potencjał.
 • Potrafi pokonać ograniczenia , które stają mu na drodze.
 • Nie zraża się niepowodzeniami tylko traktuje je jako kolejny element rozwoju.
 • Jest pełen pasji i entuzjazmu , z zapałem realizuje swoje marzenia.
 • Ma zdrowe poczucie własnej wartości.
 • Zna swoje słabe strony i wie , że musi nad nimi pracować.
 • Nie boi się nowych sytuacji i wyzwań.
 • Jest człowiekiem pogodnym i optymistycznym.
 • Nie boi się przyznać do popełnionych błędów.
 • Buduje przyjazne relacje z innymi.
 • Przejawia zachowania prospołeczne – jest gotowy do współdziałania w społeczeństwie.
 • Jest życzliwy i empatyczny – potrafi dostrzegać potrzeby innych ludzi i działać na ich rzecz.

W ramach czesnego zapewniamy:

a) codzienne zajęcia języka angielskiego (dotyczy przedszkola);
b) opiekę logopedy (dotyczy przedszkola);
c) zajęcia umuzykalniające (m.in. aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss );
d) ćwiczenia aktywizujące – elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona;
e) zajęcia ogólnorozwojową, kształtujące motorykę dużą;
f) opiekę terapeuty pedagogicznego (dotyczy przedszkola);
g) skuteczne rozpoznawanie potencjału podopiecznego, odkrywanie i wzmacnianie jego mocnych stron i talentów –  praca metodą tutoringu;
h) nowoczesne pomoce edukacyjne;
i) realizację programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową;
j) warunki do wspierania osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć i zabaw wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.