+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

Małgorzata Kowalska

NAUCZYCIEL

MAŁGORZATA KOWALSKA – nauczyciel

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagogiem oraz terapeutą pedagogicznym. To właśnie dzieci od ponad 25 lat inspirują mnie jak pełnić rolę dobrego nauczyciela.  Doświadczenie zdobywałam w szkole, przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pracując indywidualnie z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Ważne  jest dla mnie, aby moi wychowankowie wyposażeni byli w umiejętności niezbędne do życia, osiągali wyniki edukacyjne odpowiednie do swoich możliwości i spełniali oczekiwania jakie stawia przed nimi dzisiejszy świat.

W pracy najważniejsze są dla mnie potrzeby dziecka, kieruję się podstawową zasadą wzajemnego szacunku, zrozumienia oraz wolnością wypowiadania się. Swoim zachowaniem, osobowością oraz postawą, staram się tworzyć optymalne warunki do tego, by dziecko czuło się bezpiecznie i dobrze. Lubię obserwować swoich wychowanków, uczyć się od nich, odkrywać ich talenty, predyspozycje i wspierać je w dążeniu do celu.

Moją pasją są długie spacery i odkrywanie niezwykłej historii różnych zakątków Gdańska. Uwielbiam  zwierzęta, w domu mam psa i kota, które żyją ze sobą w przyjaźni. W ramach wolontariatu w schronisku  „Promyk” pomagam  w działaniach na rzecz bezdomnych zwierząt. Wraz z mężem i synami czas wolny spędzamy aktywnie na rowerach.

Mimo bardzo dużego doświadczenia w pracy z dziećmi systematycznie zgłębiam wiedzę teoretyczną, czego potwierdzeniem są liczne dyplomy i zaświadczenia.

 • AKT NADANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
 • DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – EDUKACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
 • DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – TERAPIA ZABURZEŃ CZYTANIA I PISANIA
 • DYPLOM UKOŃCZENIA WYŻSZYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH – PEDAGOGIKA OGÓLNA
 • DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW LICENCJACKICH –  PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA
 • DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIUM NAUCZYCIELSKIEGO – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU DOSKONALĄCEGO DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 • ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU WSTĘPNEGO Z PEDAGOGIKI ZABAWY
 • ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICZENIU W WARSZTATACH METODYCZNYCH „ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DZIECIOM Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE”
 • ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICZENIU W WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH „JAK RADZIĆ SOBIE Z DZIECKIEM Z ADHD”
 • ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICZENIU W WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH „TAŃCE I PIEŚNI REGIONU KASZUBSKIEGO”
 • ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICZENIU W WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH „PROSTE TAŃCE INTEGRACYJNE”
 • ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICZENIU W WARSZTATACH „ZABAWA W TEATR”
 • ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICZENIU W WARSZTATACH METODYCZNYCH „KONSTRUOWANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ”
 • ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICZENIU W KONFERENCJI „JAK ROZPOZNAĆ DZIECKO Z RYZYKIEM DYSLEKSJI W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM I W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ”
 • ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU „NAUKA PRZEZ ZABAWĘ – WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W PRACY PRZEDSZKOLA I NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO”
 • ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU WARSZTATÓW METODYCZNYCH „WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI. WARSZTAT Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW PEDAGOGIKI ZABAWY”

„ Lata dziecięce są górami,
z których rzeka bierze swój początek,
rozpęd i kierunek”

                                     Janusz Korczak