+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

„Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność.
Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia.
Nie żądaj, lecz przekonuj.
Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, aby samo
chciało wiedzieć…”

Janusz Korczak

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o następujące programy:

 • Program wychowania przedszkolnego „Trefliki w przedszkolu
  Autor: Dorota Kossakowska
  Wydawnictwo Edukacyjne „Podręcznikarnia”
  Nr dopuszczenia Dyrektora Przedszkola PK/1/2021

https://podrecznikarnia.pl/images/trefliki/pliki/program_trefliki_165x240v2.pdf

 • Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych.
  Autor: Mariola Bogucka, Dorota Łoś
  Wydawnictwo : Pearson
  Nr dopuszczenia Dyrektora Przedszkola PK/2/2021

https://www.pearson.pl/fileadmin/poland/english/products/files/Programy_nauczania/Przedszkola_i_zerowki/Program_nauczania_przedszkole_i_zerowka_podstawa_programowa_2017_new.pdf

Metody, którymi  pracujemy z dziećmi  prowadzą do uzyskania jasno określonego celu, jakim jest zapewnienie dziecku jak najlepszego startu w dorosłe życie. Mamy pełną świadomość , iż przez pierwsze 4 lata swojego życia każde Dziecko przyswaja największy zasób umiejętności . Naszą edukację opieramy na teorii rozwoju psychologii Lwa Wygotskiego, który uważał, że prawdziwa edukacja nie polega na samym przyswojeniu określonej wiedzy, ale na rozwijaniu u dzieci umiejętności uczenia się. Zdolność dziecka do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania, realizowania tych planów i komunikacji jest o wiele ważniejsza od wiedzy jako takiej. Przyswajanie wiedzy będzie bowiem łatwiejsze dla dzieci, jeśli będą umiały się uczyć.

Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje się cechami swoistymi dla tego okresu rozwojowego. Psy­cholodzy podkreślają, że są nimi głównie:

 • dominujący wpływ rodziny na osobowość dziecka,
 • dynamiczny rozwój fizyczny,
 • mimowolny charakter zaangażowania procesów poznawczych w rozwój intelektualny,
 • egoizm w kontaktach społecznych,
 • silnie emocjonalny stosunek do wykonywanych działań,
 • zabawowy charakter aktywności,
 • naturalna ciekawość świata.

Pracując w oparciu o w/w program zrobimy wszystko, aby dziecko kończąc edukację przedszkolną w Podwodnej Krainie było szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkoły.

„Klucz do uczenia się”   – to program uzupełniający edukację w naszym przedszkolu.                 
Dzieci poddawane oddziaływaniom tego programu mają we krwi zastanawianie się przed podjęciem działania. Wiedzą, jak zadawać pytania, które pomogą im w zrozumieniu zagadnienia i są gotowe zrobić wysiłek, aby sprostać wyzwaniu. Potrafią rozwiązywać konflikty w sposób polubowny, są w stanie rozpoznawać uczucia swoje i innych osób. Cechuje je tolerancja i szacunek dla innych.