CZERWCOWY wiersz – wyliczanka.

ŚLIMAK TOMEK

Ene due szumi rzeczka, po niej płynie wielka beczka.
A na beczce ślimak Tomek, co na grzbiecie nosi domek.
Ene, due, like, fake żabki płyną za ślimakiem.
Wszystkie mają nowe czapki, a na łapkach żółte klapki.
Ene due, ale draka! Nie dogonił nikt ślimaka.
Trudna rada”- rzekły żabki –
Chodźmy robić z piasku babki.”