W naszym przedszkolu realizujemy program „Klucz do uczenia się”.

Treści zawarte w sesjach/zajęciach modułów program „Klucz do uczenia się” zawierają szerokie

spektrum i różnorodność celów szczegółowych zapewniających realizację wymagań nowej

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Informacje dotyczące programu na naszej stronie, w zakładce: KONCEPCJA/PROGRAM

Dwa wiodące (naszym zdaniem!) moduły: LITERACKI I MATEMATYKA SENSORYCZNA sprawiają, że wzrasta samodzielność dzieci w wykonywaniu różnych czynności, nawet jeśli umiejętności motoryczne są do nich niewystarczające.

Podczas realizacji treści programowych dzieci używają symboli przedstawiających postaci z bajek, a następnie przy ich pomocy tworzą modele. Dzięki temu rozumieją, czym jest opowiadanie i uczą się układać własne historie.

Pomoce dydaktyczne (grupowe i indywidualne) i proponowane sposoby pracy nauczyciela kierują dziecięcą uwagę na to, co istotne i podkreślają sens łączenia, rozdzielania i grupowania, itp. Sesje/zajęcia z tego modułu sprawiają, że integrowanie czynności percepcyjnych i motorycznych przynosi bardzo dobre efekty uczenia się każdego z dzieci.

Są niezwykle pomocne w przypadku zaburzeń zdolności do syntetyzowania i koordynowania funkcji percepcyjnych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, itp.) z funkcjami motorycznymi, reakcjami ruchowymi. Eliminują też zawężanie koordynacji jedynie do wzrokowo-ruchowej (współpraca ręki i oka), włączając ruch podczas zabaw dramowych.

Tworzone sekwencje epizodów pomagają rozwijać umiejętność analizy treści: identyfikować cechy kluczowe, streszczać i logicznie porządkować je, rozwijać myślenie abstrakcyjne.

Ten etap pracy przygotowuje dziecko do nabycie umiejętności czytania i pisania jako sposobu szyfrowania i rozszyfrowywania informacji.

Dzięki temu wszystkie dzieci, a dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest to niezwykle istotne, mogą koncentrować się na celu działania i jego efekcie, a nie jak dotychczas na poszczególnych czynnościach. Jest to możliwe dzięki:

zwiększeniu się szybkości pojedynczych ruchów docelowych,

zahamowaniu ruchów niepotrzebnych, przyruchów (synkinezji),

zmniejszeniu się napięcia mięśniowego.