+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

Zapisy i opłaty do przedszkola

Zapisy do naszego przedszkola trwają przez cały rok, w miarę dostępności miejsc. W celu szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny
z dyrektorem przedszkola p. Barbarą Dąbrowską pod numerem telefonu: 501 441 082 lub
z właścicielem przedszkola p. Iwoną Potapczuk pod numerem telefonu: 501 301 737. 
Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

WAŻNE!

Otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że nasz projekt „Przedszkole Podwodna Kraina 2 – nowa jakość opieki przedszkolnej w Gdańsku”, nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0088/20 został pozytywnie zaopiniowany i otrzymaliśmy dofinansowanie. W związku z tym opłaty do KOŃCA WRZEŚNIA 2022r. są uzależnione od daty rozpoczęcia przez dziecko udziału w projekcie.

SZCZEGÓŁY  PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z dyrektorem przedszkola p. Barbarą Dąbrowską pod nr telefonu: 501 441 082.

Liczba miesięcy udziału w projekcie

Data rozpoczęcia przez dziecko udziału w projekcie

Kwota czesnego za miesiąc

12 m-cy

01.10.2021

325 zł

11 m-cy

01.11.2021

355 zł

10 m-cy

01.12.2021

390 zł

9 m-cy

01.01.2022

433 zł

8 m-cy

01.02.2022

488 zł

7 m-cy

01.03.2022

557 zł

6 m-cy

01.04.2022

650 zł

1-5 m-cy

      po 30.04.2022

700 zł

OPŁATY :

Opłaty jednorazowe:
wpisowe – 300zł (płatne jednorazowo przy zapisie dziecka do przedszkola, w ciągu 7 dni od podpisania umowy lub złożenia karty zapisu dziecka)
wyprawka – 100zł (płatne co roku, w miesiącu rozpoczynającym nową umowę)

Opłaty stałe:
czesne, w wysokości 700zł, płatne co miesiąc (do10-go każdego miesiąca)
Rodzeństwu dziecka, uczęszczającego już do Przedszkola Podwodna Kraina, przysługuje zniżka czesnego w wysokości 100zł.

W ramach czesnego zapewniamy:

 1. a) codzienne zajęcia języka angielskiego;
  b) profilaktyczne zajęcia logopedyczne;
  c) zajęcia umuzykalniające (m.in. aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss );
  d) ćwiczenia aktywizujące z elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona i Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn;
  e) zajęcia ogólnorozwojowe kształtujące motorykę dużą;
  f) opiekę terapeuty pedagogicznego;
  g) skuteczne rozpoznawanie potencjału podopiecznego, odkrywanie i wzmacnianie jego mocnych stron i talentów –  praca metodą tutoringu;
  h) nowoczesne pomoce edukacyjne;
  i) realizację programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową;
  j) warunki do wspierania rozwoju dziecka poprzez organizowanie dodatkowych zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Opłaty za wyżywienie:
Posiłki do naszego Przedszkola dostarczane są przez firmę cateringową Pyszotka z Gdańska. Koszt dziennego wyżywienia: 14zł. (śniadanie -2,50 zł, obiad -9zł, podwieczorek – 2,50zł). Wpłaty należy dokonać za miesiąc z góry. Odliczenia za posiłki są sumowane na koniec każdego miesiąca i kwota ta jest odliczana w miesiącu następnym. Nieobecność dziecka należy zgłaszać do godziny 8.00.

 

Dane do przelewu:
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PODWODNA KRAINA Iwona Potapczuk
ul. Chałubińskiego 1,  80-807 Gdańsk
nr konta: 15 1020 4900 0000 8802 3073 4377