+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

Zapisy i opłaty do przedszkola

Zapisy do naszego przedszkola trwają przez cały rok, w miarę dostępności miejsc. W celu szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny
z dyrektorem przedszkola p. Barbarą Dąbrowską pod numerem telefonu: 501 441 082 lub
z właścicielem przedszkola p. Iwoną Potapczuk pod numerem telefonu: 501 301 737. 
Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Opłaty jednorazowe:
wpisowe – 350zł (płatne jednorazowo przy zapisie dziecka do przedszkola, w ciągu 7 dni od podpisania umowy lub złożenia karty zapisu dziecka)
wyprawka – 150zł (płatne co roku, w miesiącu rozpoczynającym nową umowę)

Opłaty stałe:
czesne, w wysokości 800zł, płatne co miesiąc (do10-go każdego miesiąca)
Rodzeństwu dziecka, uczęszczającego już do Przedszkola Podwodna Kraina, przysługuje zniżka czesnego w wysokości 100zł.

W ramach czesnego zapewniamy:

 1. a) codzienne zajęcia języka angielskiego;
  b) profilaktyczne zajęcia logopedyczne;
  c) zajęcia umuzykalniające (m.in. aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss );
  d) ćwiczenia aktywizujące z elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona i Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn;
  e) zajęcia ogólnorozwojowe kształtujące motorykę dużą;
  f) opiekę terapeuty pedagogicznego;
  g) skuteczne rozpoznawanie potencjału podopiecznego, odkrywanie i wzmacnianie jego mocnych stron i talentów –  praca metodą tutoringu;
  h) nowoczesne pomoce edukacyjne;
  i) realizację programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową;
  j) warunki do wspierania rozwoju dziecka poprzez organizowanie dodatkowych zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego:TEATRZYKI, WARSZTATY FIZYKO-CHEMICZNE „SMART LAB”, ZAJĘCIA Z TRENEREM „MAŁA PIŁKA”, ZAJĘCIA TANECZNE Z TRENEREM

Opłaty za wyżywienie:
Posiłki do naszego Przedszkola dostarczane są przez firmę cateringową Pyszotka z Gdańska. Koszt dziennego wyżywienia: 17zł. (śniadanie -3,00zł, obiad -11zł, podwieczorek – 3,00zł). Wpłaty należy dokonać za miesiąc z góry. Odliczenia za posiłki są sumowane na koniec każdego miesiąca i kwota ta jest odliczana w miesiącu następnym. Nieobecność dziecka należy zgłaszać do godziny 18 tej dnia poprzedzającego nieobecność dziecka (będzie odliczone całe wyżywienie) lub do godziny 7.45 w dniu nieobecności dziecka (śniadanie w tym dniu nie zostanie odliczone).

Dane do przelewu:
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PODWODNA KRAINA Iwona Potapczuk
ul. Chałubińskiego 1,  80-807 Gdańsk
nr konta: 15 1020 4900 0000 8802 3073 4377