+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

DOBRY START DLA TWOJEGO DZIECKA ZAPISZ SWOJE DZIECKO BAWIĄC SWOJE DZIECI UCZ KONTAKT DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Priorytety na CZERWIEC.

SŁOWNICTWO

ACTION VERBS
Clap, stamp, turn around, sit down, stand up, run, walk, swim, hop, jump

UTRWALANE
Liczby: 1- 10
Kolory: red, yellow, green, purple, orange, blue, black, white, grey, pink
Części ciała: hands, head, eyes, nose, mouth, ears, shoulders, arms, legs, feet, fingers, toes

STRUKTURY

I can (run). Are you ready? Here we go!

PIOSENKI

Walking, walking

Walking, walking, walking, walking!
Hop, hop, hop! Hop, hop, hop!

Running, running, running,
Running, running, running!
Now, let’s stop!

Tiptoe, tiptoe, tiptoe, tiptoe
Jump, jump, jump,
Jump, jump, jump!

Swimming, swimming, swimming
Swimming, swimming, swimming!
Now, let’s sleep!

Wake up! It’s time to go!
Are you ready to go FAST!
OK!!!

Walking, walking, walking, walking!
Hop, hop, hop! Hop, hop, hop!
Running, running, running,
Running, running, running!
Now, let’s stop!

Action song for kids

Na – na- na- na
I’m so happy! Oh, so happy!
Sing with me!

Clap, clap, clap your hands!
Stomp, stomp, stomp your feet!
Swing, swing, swing your arms!
Dance everybody and sing with me!

Na – na- na- na
I’m so happy! Oh, so happy!
Sing with me!

Jump, jump, jump around!
Touch the sky and touch the ground!
Shake, shake, shake your hips!
I know a song and it goes like this!

Na – na- na- na
I’m so happy! Oh, so happy!
Sing with me!