+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

DOBRY START DLA TWOJEGO DZIECKA ZAPISZ SWOJE DZIECKO BAWIĄC SWOJE DZIECI UCZ KONTAKT DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Priorytety na KWIECIEŃ.

SŁOWNICTWO
ZABAWY:
hide and seek, tag, rock-scissors-paper, hopscotch, a skipping rope, a ball
UTRWALANE:
Części ciała:
hand, head, leg, arm, body,
Liczby: 1-10
Czasowniki: jump, run, hide, turn around, clap, catch, hop, climb

STRUKTURY
I like …. / I don’t like… Do you like..?
Yes, I do. / No, I don’t.
Yummy! Yuck!
Bon appetit!
Please. / Thank you.

PIOSENKI

HIDE AND SEEK
Hide and seek. Hide and seek.
Let’s play hide and seek.
Hide and seek. Hide and seek.
Let’s play hide and seek.
Are you ready? Yeah!
Are you ready? Yeah!
Everybody…HIDE!
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10…Ready or not, hereI come!
Let’s play hide and seek.

ROCK, SCISSORS, PAPER
Rock, scissors, paper.
Rock, scissors, paper.
One, two, three. Play with me.
Right hand PAPER!
Left hand PAPER!
It’s a butterfly!

Rock, scissors, paper.
Rock, scissors, paper.
One, two, three. Play with me.
Right hand ROCK!
Left hand SCISSORS!
It’s a snail!

Rock, scissors, paper.
Rock, scissors, paper.
One, two, three.Play with me.
Right hand SCISSORS!
Left hand SCISSORS!
It’s a crab!

Rock, scissors, paper.
Rock, scissors, paper.
One, two, three. Play with me.
Right hand PAPER!

Left hand PAPER!
Oh no! It’s a lion!