Priorytety na LISTOPAD

SŁOWNICTWO

Dom: window, door, roof, floor
Pokoje : bedroom, bathroom, living room, kitchen
Liczby:  1-5
Utrwalanie kolorów: red, yellow, green, purple, orange
Utrwalanie nazw członków rodziny: mummy, daddy, brother, sister, baby, grandma, grandad

STRUKTURY

Here’s a (window)
We brush our teeth

PIOSENKI

THE HAPPY HOUSE SONG

It’s a house,
It’s a happy house,
It’s a happy house ,
Can you see?

Here’s a window,
Here’s a door,
Here’s a roof,
And here’s a floor.

It’s a house,
It’s a happy house,
It’s a happy house,
For you and me!