+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

DOBRY START DLA TWOJEGO DZIECKA ZAPISZ SWOJE DZIECKO BAWIĄC SWOJE DZIECI UCZ KONTAKT DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Priorytety na MAJ.

SŁOWNICTWO

FEELINGS /EMOTIONS
Happy, sad, angry, scared, sleepy, hungry, thirsty, great

UTRWALANE
Liczby: 1- 10
Kolory: red, yellow, green, purple, orange, blue, black, white, grey, pink

STRUKTURY
How are you? ; I’m (happy).

PIOSENKI

FEELINGS SONGS

How are you? How are you ?
I’m happy.
How are you? How are you ?
I’m happy, too!

How are you? How are you ?
I’m sad.
How are you? How are you ?
I’m sad, too!

How are you? How are you ?
I’m hungry.
How are you? How are you ?
I’m hungry, too!

How are you? How are you ?
I’m thirsty.
How are you? How are you ?
I’m thirsty, too!

How are you? How are you ?
I’m sleepy.
How are you? How are you ?
I’m sleepy, too!

IF YOU’RE HAPPY

If you’re happy, happy, happy, clap your hands !
If you’re happy, happy, happy, clap your hands !
If you’re happy, happy, happy. Clap your hands ! Clap your hands!
If you’re happy, happy, happy, clap your hands !

If you’re angry, angry, angry, stomp your feet !
If you’re angry, angry, angry, stomp your feet !
If you’re angry, angry, angry. Stomp your feet ! Stomp your feet !
If you’re angry, angry, angry, stomp your feet !

If you’re scared, scared, scared, say, ”Oh no!”
If you’re scared, scared, scared, say, ”Oh no!”
If you’re scared, scared, scared. Say, ”Oh no!” Say, ”Oh no!”
If you’re scared, scared, scared, say, ”Oh no!”

If you’re sleepy, sleepy, sleepy, take a nap!
If you’re sleepy, sleepy, sleepy, take a nap!
If you’re sleepy, sleepy, sleepy. Take a nap, take a nap!
If you’re sleepy, sleepy, sleepy, take a nap!