Priorytety na PAŹDZIERNIK

Owoce : apple, pear, plum, banana, orange
Rodzina: mummy, daddy, brother, sister, baby
Liczby:  1-5
Utrwalanie kolorów: red, yellow, green, purple, orange
Utrwalanie pojęć: up, down, big, small, fast, slow

STRUKTURY
Do you like…?
Yes. I do. / No, I don’t.

PIOSENKI

FINGER FAMILY SONG

Daddy finger, Daddy finger
Where are you?
Here I am, here I am.
How do you do?

Mummy finger, Mummy finger

Brother finger, brother finger

Sister finger, sister finger

Baby finger, baby finger

DO YOU LIKE APPLES?

Do you like apples?
Yes, I do.
One for me and one for you.

Do you like oranges?
Yes, I do.
One for me and one for you.

Do you like bananas?
Yes, I do.
One for me and one for you.