+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

Zajęcia w żłobku

CELE ZAJĘĆ

Zajęcia edukacyjne w żłobku prowadzone są w formie zabawowej. Celem tych zajęć jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem motoryki dużej, mowy i integracji społecznej.

ZABAWY SENSORYCZNE

to zabawy angażujące wszystkie zmysły malucha. Na tych zajęciach dzieci uczą się poznawać otaczający świat całym swoim ciałem i wszystkimi zmysłami. Słuchają, obserwują, badają dotykiem, smakiem i węchem. Ćwicząc na bardzo różnych materiałach i fakturach dzieci pobudzają zmysły oraz rozbudzają ciekawość poznawczą. Zajęcia te wspierają ogólny rozwój dziecka oraz małą i dużą motorykę. Motoryka mała to chwytanie, lepienie, ugniatanie, czyli sprawność dłoni i palców, motoryka duża to sprawność ruchowa całego ciała.

WZBOGACAMY ZASÓB SŁÓW

Są to zabawy, w których dzieci zdobywają i doskonalą umiejętności spostrzegania, nazywania, ćwiczą mowę . Zajęcia oparte są na rozmowach z dziećmi, czytaniu książek, opowiadań, wierszykach, ilustracjach. Proponujemy dzieciom różne aktywności z zakresu profilaktyki logopedycznej w wersji dostosowanej do wieku dziecka. Profilaktyka może być też zabawą. W ramach ćwiczeń oddechowych bawimy się np. w dmuchanie papierowych kulek. Wprowadzamy proste zabawy fonacyjne: naśladowanie odgłosów z otoczenia, wierszyki dźwiękonaśladowcze, naśladowanie śmiechu różnych osób, itp. W starszych grupach wprowadzamy prostą gimnastykę buzi i języka. W zabawie wprowadzamy ćwiczenia głosowe, np. mówienie szeptem , cicho-głośno, rymowanki ze zmiennym tempem, Mowa jest ściśle związana z ruchem, dlatego w zabawach ruch i taniec łączymy z wierszami i piosenkami.

ODKRYWAMY ŚWIAT WOKÓŁ NAS

W cyklu zabaw odkrywanie świata proponujemy dzieciom różnego rodzaju zabawy i zajęcia edukacyjne wpierające rozwój poznawczy: rozwój mowy i myślenia, pamięci, spostrzegania.  Zapoznajemy z zawodami, porami roku, zwierzętami oraz innymi tematami z najbliższego otoczenia dziecka, dostosowując ich poziom do wieku dzieci.

Odkrywanie świata to także zajęcia przyrodnicze: obserwowanie i opisywanie zjawisk przyrodniczych podczas spacerów, doświadczenia i eksperymenty pozwalające na bliższe poznanie świata przyrody.

MUZYKUJEMY

Zabawy rytmiczne, muzyczne to nie tylko nauka i śpiewanie piosenek. To także poznawanie różnych instrumentów muzycznych i różnego rodzaju muzyki, od poważnej, poprzez rozrywkową, aż do muzyki wydobywanej z przedmiotów codziennego użytku: kubeczki, sztućce, patyki, klocki itp. To również samodzielne próby zagrania na instrumentach muzycznych. Śpiewając i rytmizując głosem oraz płynnie i swobodnie poruszając się z maluchami, rozwijamy ich wrażliwość słuchową.

Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne. Ważnymi elementami na zajęciach są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie.

ROZWIJAMY MOTORYKĘ DUŻĄ

W naszym żłobku zwracamy uwagę na rozwój motoryczny dzieci i na doświadczenia ruchowe, które mają podstawowe znaczenie dla ich harmonijnego rozwoju. Wykorzystując naturalną chęć maluchów do ruchu, tańca i rytmizowania, proponujemy aktywności, podczas których poprzez kreatywną zabawę ruchową i taneczną, dzieci rozwijają m.in. zmysł równowagi. Podczas zabawy dziecko lepiej poznaje i poszerza swoje możliwości ruchowe, pogłębia relację z otoczeniem, a tym samym staje się bardziej pewne. Wykorzystujemy piosenki, które ilustrujemy ruchem, zachęcając do naśladownictwa.

ZABAWY SWOBODNE

Dzieci potrzebują czasu na swobodną aktywność, zabawy obok lub z rówieśnikami. Proponujemy dzieciom różne zabawy tematyczne, swobodne i kierowane. Są to zabawy w role, naśladowcze, zabawy w kąciku kuchennym, w kąciku lalek,  itp. Treść zabaw tematycznych wzbogaca zajęcia dzieci w naszym żłobku. Poza tym organizowane są zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne: dzieci budują konstrukcje z klocków,  szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Celem zabaw manipulacyjno – konstrukcyjnych jest rozwój zręczności i koordynacji ruchów, usprawnienie pracy dłoni, usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, a także ćwiczenie cierpliwości  i wytrwałości.