+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

Zapisy do naszego żłobka trwają przez cały rok, w miarę dostępności miejsc. W celu szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem żłobka
p. Barbarą Dąbrowską pod numerem telefonu: 501 441 082 lub właścicielem żłobka
p. Iwoną Potapczuk pod numerem telefonu: 501 301 737.  Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

WAŻNA INFORMACJA

Bardzo nam miło poinformować Państwa, że otrzymaliśmy pozytywną ocenę i dofinansowanie w ramach Projektu „Żłobek Podwodna Kraina – szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotów na rynek pracy”,  RPPM.05.03.00-22-0029/20 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu uzyskują Państwo, jako uczestnicy w/w Projektu dofinansowanie do czesnego za pobyt dziecka w Żłobku.

Przez okres 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności przez Żłobek opłata całkowita za pobyt dziecka w naszym Żłobku wynosi 320zł miesięcznie. Wpłat należy dokonywać do
5-tego każdego miesiąca na podane niżej konto, wskazując na przelewie imię i nazwisko dziecka objętego opieką w żłobku oraz miesiąc, za który wnoszone jest czesne.
Opłata jest stała bez względu na frekwencje dziecka w żłobku.


Dane do przelewu:

Żłobek Podwodna Kraina
O2 1020 4900 0000 8802 3353 5001  (Bank PKO BP)


OPŁATY ZA ŻŁOBEK PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU

Opłaty jednorazowe:
wpisowe – 300zł (płatne jednorazowo przy zapisie dziecka do przedszkola, w ciągu 7 dni od podpisania umowy)
Opłaty stałe:
czesne, w wysokości 1200 zł, płatne co miesiąc + wyżywienie.

W ramach czesnego zapewniamy:
– zajęcia z elementami profilaktyki logopedycznej;
– aktywne słuchanie muzyki;
– zajęcia ogólnorozwojowe kształtujące motorykę dużą;
– nowoczesne pomoce edukacyjne;
– warunki do wspierania wielokierunkowego rozwoju dziecka
– codzienne zabawy na powietrzu (bezpośrednie wyjście na plac zabaw) 
– możliwość kontynuacji edukacji w naszym przedszkolu

Opłaty za wyżywienie:
Posiłki do naszego Przedszkola dostarczane są przez firmę cateringową Pyszotka z Gdańska. Koszt dziennego wyżywienia: 14zł (śniadanie-2,50 zł, obiad -9zł, podwieczorek – 2,50zł).
Wpłaty należy dokonać za miesiąc z góry. Odliczenia za posiłki są sumowane na koniec każdego miesiąca a kwota ta jest odliczana w miesiącu następnym. Nieobecność dziecka należy zgłaszać do godziny 8.00.