+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

DOBRY START DLA TWOJEGO DZIECKA ZAPISZ SWOJE DZIECKO BAWIĄC SWOJE DZIECI UCZ KONTAKT DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Priorytety na WRZESIEŃ.

SŁOWNICTWO
Czynności: clap, stomp, spin, wash, shake, brush

Utrwalanie
Kolory: red, yellow, green, orange, brown, pink, blue, purple, black
Liczby: 1-5
Polecenia: Sit down. Stand up, Go, Stop. Make a circle.

STRUKTURY
Hello! Good morning! What’s your name? My name’s ….

PIOSENKI –

The Hello Song

Hello, hello, hello
What’s your name?
Hello, hello, hello.
My name is (Scott).
Hello (Scott), hello (Scott), hello!

The Good Morning Song

Good morning!
Clap your hands!
Clap, clap, clap.
Stomp your feet!
Stomp, stomp, stomp.
Spin around!
Spin, spin, spin.
All right!
Good morning!
Wash your hands!
Wash, wash, wash.
Shake your hands!
Shake, shake, shake.
Brush your teeth.
Brush, brush, brush.
All right.
Good morning!