WRZEŚNIOWE muzykowanie.

„MUZYCZNE CIAŁO”

Mam dwie dłonie, mam dwie ręce. Klaszczę nimi przy piosence. Mogę klaskać nimi cały dzień, bo piosenka o klaskaniu jest.

Mam dwie stopy, mam dwie nogi. Tupię nimi o podłogę. Mogę tupać nimi cały dzień, bo piosenka o tupaniu jest.

Mam bioderko jedno, drugie. Kręcić nimi bardzo lubię. Mogę kręcić nimi cały dzień, bo piosenka o kręceniu jest.

Mam dwie ręce, mam dwie nogi. Jak piłeczka skakać mogę. I tak skakać mogę cały dzień, bo piosenka o skakaniu jest.

Moje ciało jest zmęczone. Chętnie teraz się położę. Mogę leżeć sobie cały dzień, bo piosenka o leżeniu jest.