+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

DOBRY START DLA TWOJEGO DZIECKA ZAPISZ SWOJE DZIECKO BAWIĄC SWOJE DZIECI UCZ KONTAKT DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Język angielski

Priorytety na MAJ.

SŁOWNICTWO FEELINGS /EMOTIONS Happy, sad, angry, scared, sleepy, hungry, thirsty, great UTRWALANE Liczby: 1- 10 Kolory: red, yellow, green, purple, orange, blue, black, white, grey, pink STRUKTURY How are you? ; I’m (happy). PIOSENKI FEELINGS SONGS How are you? How are you ? I’m happy. How are you? How are you ? I’m happy, too! How are you? How are

Priorytety na KWIECIEŃ.

SŁOWNICTWO WEATHER Sun, rain, sunny, rainy, cloudy, windy, snowy, up – down UTRWALANE Liczby: 1- 10 Kolory: red, yellow, green, purple, orange, blue, black, white, grey, pink STRUKTURY It’s (sunny). How’s the weather? PIOSENKI Rain, rain go away! Come again another day. (Daddy) wants to play. Rain, rain go away! WEATHER SONG FOR KIDS The sun comes up, up, up!

Priorytety na MARZEC.

SŁOWNICTWO TOYS Toy car, doll, ball, blocks, teddy bear, board game, balloon, puzzle UTRWALANE Liczby: 1- 10 Kolory: red, yellow, green, purple, orange, blue, black, white, grey, pink STRUKTURY I’ve got/ I haven’t got a (ball). Have you got a (balloon) ? Let’s play! Tidy up! PIOSENKI My Toys Song My toys, my toys. Let’s play! Lots of toys !

Priorytety na LUTY.

SŁOWNICTWO FOOD Breakfast – bread, butter, ham, honey, eggs, cheese, milk, cocoa, water, tea Lunch – soup, potatoes, pasta, rice, meat, fish, vegetables, salad, UTRWALANE Liczby: 1- 10 Kolory: red, yellow, green, purple, orange, blue, black, white, grey, pink STRUKTURY I like …. / I don’t like…. Do you like…..? – Yes, I do. / No, I don’t. Yummy! Yuck!

Priorytety na STYCZEŃ.

SŁOWNICTWO Clothes: shoes, jacket, scarf, hat, gloves, socks, skirt, dress, jumper Liczby: 1- 10 Utrwalanie kolorów: red, yellow, green, purple, orange STRUKTURY Put on your (shoes) Take off your (shoes) It’s cold / hot PIOSENKI – One, two, I love you One, two, I love you. One, two , I love you. One, two , three, you love me. And

Priorytety na GRUDZIEŃ.

SŁOWNICTWO Winter: snow, a snowman, a robin, a snowflake Christmas: Father Christmas, Christmas tree, a present, a stocking Liczby:  1-10 Utrwalanie kolorów: red, yellow, green, purple, orange STRUKTURY I like / I don’t like I want …. for Christmas Merry Christmas PIOSENKI O Christmas Tree O Christmas Tree, O Christmas Tree How lovely are your branches! O Christmas Tree, O

Priorytety na LISTOPAD

SŁOWNICTWO Dom: window, door, roof, floor Pokoje : bedroom, bathroom, living room, kitchen Liczby:  1-5 Utrwalanie kolorów: red, yellow, green, purple, orange Utrwalanie nazw członków rodziny: mummy, daddy, brother, sister, baby, grandma, grandad STRUKTURY Here’s a (window) We brush our teeth PIOSENKI THE HAPPY HOUSE SONG It’s a house, It’s a happy house, It’s a happy house , Can you

Priorytety na PAŹDZIERNIK

Owoce : apple, pear, plum, banana, orange Rodzina: mummy, daddy, brother, sister, baby Liczby:  1-5 Utrwalanie kolorów: red, yellow, green, purple, orange Utrwalanie pojęć: up, down, big, small, fast, slow STRUKTURY Do you like…? Yes. I do. / No, I don’t. PIOSENKI FINGER FAMILY SONG Daddy finger, Daddy finger Where are you? Here I am, here I am. How do

Priorytety na WRZESIEŃ

SŁOWNICTWO: Kolory: red, yellow, green, orange, brown. Liczby:  1-5. Polecenia: Sit down , Stand up, Go, Stop. Pojęcia: up, down, big, small, fast, slow. STRUKTURY: Hello,  Goodbye, I’m (Kasia). PIOSENKI: Hello – goodbye song;  Red says ‘Stop!’ HELLO – GOODBYE SONG Hello, hello. How are you? Hello, hello. How are you? Hello, hello. How are you? Hello, hello my friend!