+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

Program edukacyjny przedszkole Cienista

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o następujące programy:

Metody, którymi  pracujemy z dziećmi  prowadzą do uzyskania jasno określonego celu, jakim jest zapewnienie dziecku jak najlepszego startu w dorosłe życie. Mamy pełną świadomość, iż przez pierwsze 4 lata swojego życia każde Dziecko przyswaja największy zasób umiejętności . Naszą edukację opieramy na teorii rozwoju psychologii Lwa Wygotskiego, który uważał, że prawdziwa edukacja nie polega na samym przyswojeniu określonej wiedzy, ale na rozwijaniu u dzieci umiejętności uczenia się. Zdolność dziecka do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania, realizowania tych planów i komunikacji jest o wiele ważniejsza od wiedzy jako takiej. Przyswajanie wiedzy będzie bowiem łatwiejsze dla dzieci, jeśli będą umiały się uczyć.

Pracując w oparciu o w/w program zrobimy wszystko, aby dziecko kończąc edukację przedszkolną w Podwodnej Krainie było szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkoły.

„Klucz do uczenia się”   – to program uzupełniający edukację w naszym przedszkolu.                 
Dzieci poddawane oddziaływaniom tego programu mają we krwi zastanawianie się przed podjęciem działania. Wiedzą, jak zadawać pytania, które pomogą im w zrozumieniu zagadnienia i są gotowe zrobić wysiłek, aby sprostać wyzwaniu. Potrafią rozwiązywać konflikty w sposób polubowny, są w stanie rozpoznawać uczucia swoje i innych osób. Cechuje je tolerancja i szacunek dla innych.