+48 501 301 737

biuro@przedszkolepodwodnakraina.pl

Zapisy i opłaty do przedszkola

Zapisy do naszego przedszkola trwają przez cały rok, w miarę dostępności miejsc. W celu szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny
z dyrektorem przedszkola p. Barbarą Dąbrowską pod numerem telefonu: 501 441 082 lub
z właścicielem przedszkola p. Iwoną Potapczuk pod numerem telefonu: 501 301 737.
Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Opłaty jednorazowe:
wpisowe – 300zł (płatne jednorazowo przy zapisie dziecka do przedszkola, w ciągu 7 dni od podpisania umowy lub złożenia karty zapisu dziecka)
wyprawka – 100zł (płatne co roku, w miesiącu rozpoczynającym nową umowę)

Opłaty stałe:
czesne, w wysokości 700zł, płatne co miesiąc (do10-go każdego miesiąca)
Rodzeństwu dziecka, uczęszczającego już do Przedszkola Podwodna Kraina, przysługuje zniżka czesnego w wysokości 100zł.

W ramach czesnego zapewniamy:
a) codzienne zajęcia języka angielskiego;
b) profilaktyczne zajęcia logopedyczne;
c) zajęcia umuzykalniające (m.in. aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss );
d) ćwiczenia aktywizujące z elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona i Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn;
e) zajęcia ogólnorozwojowe kształtujące motorykę dużą;
f) opiekę terapeuty pedagogicznego;
g) skuteczne rozpoznawanie potencjału podopiecznego, odkrywanie i wzmacnianie jego mocnych stron i talentów – praca metodą tutoringu;
h) nowoczesne pomoce edukacyjne;
i) realizację programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową;
j) warunki do wspierania rozwoju dziecka poprzez organizowanie dodatkowych zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Opłaty za wyżywienie:
Posiłki do naszego Przedszkola dostarczane są przez firmę cateringową Pyszotka z Gdańska. Koszt dziennego wyżywienia: 14zł. (śniadanie-2,50 zł, obiad -9zł, podwieczorek – 2,50zł). Wpłaty należy dokonać za miesiąc z góry. Odliczenia za posiłki są sumowane na koniec każdego miesiąca i kwota ta jest odliczana w miesiącu następnym. Nieobecność dziecka należy zgłaszać do godziny 8.00.

Dane do przelewu:
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PODWODNA KRAINA Iwona Potapczuk
ul. Cienista 28/66 80-046 Gdańsk
nr konta: 15 1020 4900 0000 8802 3073 4377